Xả thải không đúng quy định, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bị phạt

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bị xử phạt vì hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1400 m3/ngày (24 giờ).

Xả thải không đúng quy định, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bị phạt
Xả thải không đúng quy định, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bị phạt

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (trụ sở tại 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) vì hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1400 m3/ngày (24 giờ).

Theo đó, phạt tiền với mức phạt là 1.170.000.000 đồng và buộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chi trả phí mẫu chất thải với tổng số tiền 1.667.000 đồng theo Giấy báo trả tiền số 1057/GBTT-K2(1685) của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty chi trả.

Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.  

» Dùng búa tháo bom lấy thuốc nổ để bán, lãnh 8 năm tù
» 3 ‘tú ông’ điều hành đường dây mại dâm gái nước ngoài

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *