14th National Assembly’s sixth session fulfills agenda

© Copyright, VietnamPlus, Vietnam News Agency (VNA).

Editor-in-chief, Mr. Tran Tien Duan. Licence No. 1374/GP-BTTTT dated September 11, 2008 by the Ministry of Information and Communications.

Tel: (+84 24) 3941.1349 – Fax: (+84 24) 3941.1348 – Email: vietnamplus@vnanet.vn

POWERED BY

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *